MGA SOLUSYON: Ang Mga Kabataan sa Chicago ay May mga Lugar na Puntahan Ngayong Tag-init

Ang mga kabataan mula sa After School Matters ay nakikilahok sa isang dance program sa Gallery 37 noong 2016. Courtesy of After School Matters.

Isang Tala mula sa Editor-in-Chief, Chaz Ebert : Nakaranas kami ng napakaraming trahedya dahil sa karahasan ng baril sa ating bansa na habang ang aming mga pulitiko ay nagtatalo tungkol sa batas sa pagkontrol ng baril, gusto kong i-highlight ang iba pang mga solusyon na inilalagay kaagad ng mga pinuno ng komunidad. Ang mga positibong solusyon na ito ay maaaring magligtas ng buhay ng ating mga anak. Suportahan natin sila at umaasa na tutularan ng iba ang kanilang mga pagsisikap. Ang sumusunod na op-ed tungkol sa pagbibigay ng ligtas at produktibong mga lugar para puntahan ng ating mga anak sa Chicago ay isang artikulo. Ito ay isinulat nina Mary Ellen Caron, Mimi LeClair at Mary Ann Mahon-Huels. Ito ay muling ini-print nang may pahintulot ng After School Matters (kung kaninong board ako pinaglilingkuran) at ng Chicago Sun-Times. Ito ay orihinal na nai-publish sa Chicago Sun-Times noong ika-25 ng Mayo, 2022.


Ang mga kabataan sa Chicago ay may mga lugar na pupuntahan ngayong tag-init

Narito ang isang simpleng call-to-action para sa mga magulang, lolo't lola, tiya, tiyo at iba pa: Tanungin ang isang bata o tinedyer kung ano ang kanilang ginagawa kapag lumabas na ang paaralan, pagkatapos ay tulungan silang mag-apply sa isa sa maraming mga programa ng lungsod.

Ni Mary Ellen Caron, Mimi LeClair, Mary Ann Mahon-HuelsHabang papunta kami sa tag-araw, ang mga teenager sa Chicago ay muling nakakakuha ng masamang rap at nagbabayad ng malaking halaga para dito. Nangyayari ito bawat taon habang umiinit ang panahon at humihina ang school year: ang ilang lokal na kabataan, na walang mga produktibong outlet, ay nagsasama-sama at gumagawa ng mga headline.

Hindi katanggap-tanggap ang malalaking pagtitipon sa downtown — tulad ng isa na, trahedya, na humantong sa pagbaril at pagkamatay ng isang tinedyer sa Millennium Park, na sinasabing ng isa pang tinedyer. At sa kasamaang palad, hindi rin sila nakakagulat.

Habang ito ay nangyayari bago ang pandemya, ang sitwasyon ay mas malala ngayon na may karagdagang mga kadahilanan ng panganib.

Tulad ng iba sa amin, ang mga kabataan ay gustong lumabas ng bahay. Katulad natin, kailangan nila ng social connection. Idagdag sa lumalaking krisis sa kalusugan ng isip ng kabataan, na may pagkabalisa, depresyon, at mga rate ng pagpapatiwakal na lahat ay tumataas - kasama ang pagtaas ng pinansyal at kawalan ng katiyakan sa pagkain sa mga pamilya dahil sa pandemya - at mahirap umasa na ito ay magiging isang mapayapang tag-araw para sa Chicago kabataan.

Tulad ng isinulat kamakailan ng matagal nang mamamahayag ng Chicago na si Justin Kaufmann sa kanyang kolum, 'Patuloy na sinasabi ng Chicago sa mga tinedyer kung saan hindi sila makakapunta. Siguro oras na para sabihin sa kanila kung saan nila magagawa.'

Bingo. Dito tayo lahat ay makakatulong.

Ang aming mga organisasyon ay, pinagsama-sama, higit sa 150 taon na nagpapatakbo pagkatapos ng paaralan at mga programa sa tag-init para sa mga bata at kabataan sa Chicago. Paulit-ulit, nakita namin kung paano sa kaunting suporta — isa man itong programa, isang mapagmalasakit na tagapayo, o simpleng tulong — ang mga kabataan ay nagbubukas, nakikita ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, at pagkatapos ay umunlad.

Tatlo lang ang atin sa hindi mabilang na organisasyong naglilingkod sa kabataan, malaki at maliit, sa buong Chicago, na mag-aalok ng mga bata at kabataan ng ligtas na espasyo ngayong tag-init sa mga programang magbabago sa landas ng kanilang susunod na ilang buwan at tutulong sa kanila na hubugin ang magandang kinabukasan.

Marami sa mga programang ito ay libre. Sa ilan, ang mga kabataan ay maaari pang mabayaran upang lumahok, kabilang ang One Summer Chicago na inisyatiba ng lungsod na nagbabayad ng hanggang bawat oras at nagbibigay ng pinansiyal na insentibo upang makilahok sa mga produktibo, ligtas, at kasiya-siyang aktibidad.

Bukas na ngayon ang mga aplikasyon para sa literal na daan-daang mga programa sa tag-init na nag-aalok ng higit pa sa paglalaro ng soccer, pag-aaral sa code o paglahok sa isang proyekto ng hustisyang panlipunan. Ang mga bata at kabataan ay maaaring lumayo sa totoong buhay at mga kasanayan sa karera, bago at hindi inaasahang pagkakaibigan, isang tagapagturo sa kanilang instruktor, at isang mas positibong pananaw sa kanilang buhay at mga layunin.

Ang huling piraso ay partikular na mahalaga. Pagkatapos ng huling dalawang taon, lahat tayo ay makakaugnay sa stress na dulot ng pag-iisip tungkol sa hinaharap. Lalo na nadagdagan ang pakiramdam na iyon para sa mga kabataang Black at Brown ngayon, na ang mga komunidad ay labis na nasaktan ng pandemya at ng mga dekada ng disinvestment ng kapitbahayan.

Sa isang kamakailang survey, halos 80% ng mga kabataan sa Chicago na lumahok sa After School Matters ay nagsabi na ang mga programa ay nagpadama sa kanila ng pag-asa tungkol sa kanilang hinaharap. Sa mga kabataan sa Boys & Girls Clubs of Chicago, 68% ang nagsasabing iniligtas ng kanilang club ang kanilang buhay. At 89% ng mga kabataan mula sa Union League Boys and Girls Clubs ang pakiramdam na mas ligtas sa club kaysa saanman sila tumatambay.

Dagdag pa, ang mga mag-aaral na lumalahok sa mataas na kalidad na mga programang wala sa paaralan ay may mas mataas na mga rate ng pagpasok at pagtatapos sa paaralan, pati na rin ang mas mahusay na mga rate ng pagpapatala sa kolehiyo at pagtitiyaga.

Tingnan mo, ang pagiging magulang ng mga bata at kabataan ay mahirap, kahit na sa pinakamagagandang panahon, lalo pa ang paglabas sa isang pandaigdigang pandemya na nagpapagod sa ating lahat. Ang lahat ng mga magulang ay nangangailangan ng higit na suporta, lalo na sa mga araw na ito. Bagama't may responsibilidad ang mga magulang na magpakita ng positibong halimbawa at tumulong na ilagay ang kanilang anak sa landas tungo sa tagumpay, lahat tayo ay may papel na dapat gampanan sa pagsugpo sa karahasan at pagsara ng agwat ng pagkakataon para sa mga bata na nakatira sa mga kapitbahayan na binibigyang bigat ng mga henerasyon ng disinvestment. Ang mga ito ay masalimuot na mga isyu, at walang sinuman ang makakasagot sa mga ito nang mag-isa.

Kaya, narito ang isang simpleng call-to-action para sa mga magulang, lolo't lola, tiyahin, tiyo at iba pang tagapag-alaga na may mga anak at kabataan sa kanilang buhay. Maaaring makatulong ang isang tanong na baguhin ang landas ng kanilang tag-init at ang kanilang kinabukasan: Tanungin ang bata o tinedyer kung ano ang kanilang ginagawa kapag lumabas na ang paaralan, pagkatapos ay tulungan silang mag-apply sa isa o higit pang mga programa na magtuturo sa kanila ng bagong kasanayan, bigyan sila ng ligtas na espasyo upang pumunta, at tumulong na ibigay ang kanilang layunin sa tag-init.

Si Mary Ellen Caron ay CEO ng After School Matters . Si Mimi LeClair ay presidente at CEO ng Boys & Girls Clubs ng Chicago . Si Mary Ann Mahon-Huels ay ang presidente at CEO ng Union League Boys & Girls Clubs sa Chicago.