#Day4Empathy 2019 Ipinagdiwang Ngayon, Nagpapatuloy Bilang Karangalan sa Namayapang Pamana ni Roger Ebert

Ang pagyakap ni Roger sa empatiya ay nagbibigay-inspirasyon sa akin na isulong ito sa paligsahan ng Empathy Program sa Chicago Public Schools